Środki dla przedsiębiorców i inne

logo_LGD.jpeg

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, działającej na terenie gmin: Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Murów, Łubniany, Popielów, Lubsza informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
• limit dostępnych środków: 1 009 933 zł,
• minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – 20 pkt, tj. 40 % możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Termin składania wniosków 13.05.2013 r. – 27.05.2013 r.

PDFUMWO_OW_29IV.pdf (183,18KB)

Wróć na początek strony