Nadanie odznaczeń pracownikom Urzędu Gminy w Popielowie

 

   2 maja 2013 roku w dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim uroczyście podczas hymnu państwowego podniesiono na maszt flagę  państwową.
W uroczystości zorganizowanej przez Wojewodę Opolskiego uczestniczyli przedstawiciele administracji  rządowej i samorządowej.

   Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski  wygłosił przemówienie oraz wręczył  odznaczenia państwowe

Na wniosek Wójta Gminy postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę  odznaczeni zostali pracownicy samorządowi gminy Popielów:

    Pani Maria Kremer inspektor ds. podatków i opłat
    Pani Grażyna Kuźnik-inspektor ds. rady gminy
    Pani Elżbieta Susa-inspektor ds. kancelarii Wójta

 

Wróć na początek strony