Spotkanie organizacyjne - Sportowy Turniej Miast i Gmin

 

Dnia 15 maja br.  w Urzędzie Gminy w Popielowie odbyło się  spotkanie dot. organizacji Sportowego Turnieju Miast i Gmin , który odbędzie się  w dniach 26 maja do 1 czerwca ( od dnia Matki do Dnia Dziecka), którego  celemgłównym jest promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzenia wolnego czasu i zdrowego trybu życia.
        W spotkaniu uczestniczyli  Dyrektorzy szkól, przedszkoli, prezesi  LKS-ów, OSP , sołtysi oraz przedstawicieli   innych organizacji pozarządowych.
Wójt Gminy Dionizy Duszyński podziękował  za udział w ubiegłorocznym Turnieju, wręczono  pamiątkowe dyplomy i przekazano   drobny sprzęt sportowy .
Wójt  Gminy  zaprosił wszystkich zainteresowanych   do organizacji programów sportowych, turystycznych i rozgrywkowych w roku bieżącym.

Wróć na początek strony