Aktywmy samorząd


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ogłasza konkurs „Aktywny Samorząd” skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu opolskiego.

Celem programu jest wyeliminowanie bądź zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo wspomnianych mieszkańców w życiu społecznym, zawodowym i dostępu do edukacji.

Więcej informacji o programie na stronie www.pcpropole.biuletyn.info.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 24 lub pod numerami tel. 77 54 15 009, 77 54 15 008.

Opracowane na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniez dnia 13 maja 2013r.nr PCPR.ON.0711.5.2013.EB

Wróć na początek strony