Wyniki sprawdzianu klas VI szkół podstawowych, który odbył się 4 kwietnia 2013r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie – 29,2     
(stanin 8 – bardzo wysoki)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach – 20,4     
(stanin 3 – niski)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach – 26,3     
(stanin 7 – wysoki)   

Średnia w gminie – 25,5

Średnia w województwie – 23,5

 

Urząd Gminy w Popielowie

 

Wróć na początek strony