BIBLIOTECZNA ZABAWA, NAUKA I WSPÓLNA PRACA SPOŁECZEŃSTWO WZBOGACA

Folder_1800.jpeg
 Pod takim hasłem Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie realizuje projekt, uczestnicząc w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Meliny Gates, której partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Zbliża się do końca realizacja naszego projektu. Trwają jeszcze zajęcia komputerowe "40+też potrafi".
Efektem pracy młodzieży, biorącej udział w warsztatach fotograficznych jest folder z wykonanymi przez nich zdjęciami i krótkimi informacjami o Bibliotece i o Popielowie.
 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie
Monika Macioszek

Folder_800.jpeg

Wróć na początek strony