Zakończona realizacja projektu - Renowacja elewacji wraz z otoczeniem zabytkowego kościoła parafialnego. p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach

 

 FR.jpeg PROW.jpeg

100_6084-800.jpeg
W dniu 31.05. 2013 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła zakończyła rzeczową realizację projektu pn „Renowacja elewacji wraz z otoczeniem zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach”.  Całkowity koszt inwestycji to kwota 361 962,76 zł.
Zadanie to zostało dofinansowane  przez:
1. Fundusz UE w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w  zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.Wartość dofinansowania wynosiła 283 800 zł. co stanowi 78,41 % wydatków kwalifikowanych.
2. Dotację z budżetu Gminy Popielów  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wartość dofinansowania wynosiła 30 000 zł. co stanowi 8,29 % kosztów kwalifikowanych.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: ochrona i wyeksponowanie walorów zabytkowego kościoła wraz z jego otoczeniem będącym historycznie ukształtowanym ładem przestrzennym wsi Stare Siołkowice.
 

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Michała Archanioła
w Starych Siołkowicach

Wróć na początek strony