Siołkowicka tradycja sposobem na edukację młodziezy i jej dobry start we współczesność

Siołkowicka tradycja.jpeg

Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice przez pierwsze półrocze bieżącego roku   realizowała projekt pn. „Siołkowicka tradycja sposobem na edukację młodzieży i jej dobry start we współczesność” przy wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2012.

 

Uczestnikami projektu była młodzież Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach.
Podczas prowadzonych warsztatów wikliniarskich, prowadzonych przez Pana Piotra Wiśnego, młodzież pozyskała fachową wiedzę teoretyczną z zakresu techniki i sposobu wyplatania wikliny i ratanu oraz praktyczną, samodzielnie wykonując różne ozdoby, kosze i kwietniki. Prace te będą wyeksponowane w miejscach publicznych i w obiektach użyteczności publicznej.
Uczestnicy warsztatów fotograficznych, które prowadziła Pani Lorelia Widuch poznali tajniki fotografowania od strony technicznej i praktycznej. Sami wykonywali zdjęcia na terenie Starych Siołkowic. Efektem ich pracy jest folder o miejscowości oraz kartki pocztowe.
 

Wszystkim uczestnikom projektu dziękuje

Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice

Wróć na początek strony