ZAPYTANIE OFERTOWE

logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowo / promocyjnej
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy wykonania dwóch tablicpamiątkowo/promocyjnych zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9”

DOCXzapytanie ofertowe tablica informacyjna..docx (191,29KB)

DOCwzór tablicy pamiątkowej.doc (532,50KB)

DOCform_ofertowy_tablica informacyjno-promocyjna.doc (206,50KB)

Wróć na początek strony