01.09.2013 Komunikat dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli


   W związku z wejściem z dniem 01.09.2013r w życie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013r poz. 827) informujemy, ze począwszy od 1 września 2013 r zmienia się wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Bezpłatne zajęcia związane z realizacją tzw. minimum programowego odbywają się w przedszkolach w godzinach 8:00-13:00.

Nowa opłata za godzinę pozostałych zajęć wynosi 1 zł.

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony