Stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014Do 15 września 2013r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów wszystkich typów szkół (tj. podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 456 zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2013r.
 
Druk wniosku można pobrać w pok. 14 lub ze strony internetowej www.popielow.pl (zakładka dla mieszkańca – formularze – pomoc materialna dla uczniów stypendium szkolne).

Informacji udziela Joanna Mikoda nr tel. 77 42-75-835 lub pok. 14  

Zachęcamy do składania wniosków.
    


                                                                                    Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony