31.08.2013 Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z czeską Gminą Krakovany

P8315062-800.jpeg
    W dniu 31 sierpnia 2013r została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy czeską gminą Krakovany i gminą Popielów. Akt partnerstwa podpisali Starosta Josef Polak oraz Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński.

P8315064-800.jpeg   Celem współpracy partnerskiej jest urzeczywistnienie idei Zjednoczonej Europy oraz integracji jej mieszkańców, a także rozwijanie przyjacielskich stosunków pomiędzy Gminą Krakovany oraz Gminą Popielów w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania kultur obydwu narodów.

   Partnerzy porozumienia zobowiązali się wspierać kontakty międzyludzkie i społeczne oraz nawiązywać i utrwalać przyjacielskie więzi pomiędzy mieszkańcami obu gmin oraz rozwijać wszechstronną współpracę, w szczególności w zakresie edukacji, kultury, rekreacji , pomocy społecznej , bezpieczeństwai rozwoju gospodarczego.

   Współpraca partnerska opierać się będzie na organizacji spotkań, realizacji wspólnych programów i projektów, a także wspieraniu inicjatyw różnych grup społeczno-zawodowych.
 

Dotychczasowa współpraca między Samorządami Gminy Krakovany oraz Gminy Popielów świadczy o dużym zaangażowaniu przedstawicieli tych społeczności w budowaniu wzajemnych kontaktów.
Od 2009 roku odbywają się wspólne spotkania, a także doszło do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych.
W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska zrealizowano dwa projekty związane z wymianą dzieci ze szkół podstawowych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W 2010r na realizację projektu pt. „poznajmy się – biwak integracyjny dla dzieci szkół podstawowych” pozyskano 62.111 zł
W 2011r na realizację projektu pt. „Rozwijanie zainteresowań kulturą polską i czeską wśród dzieci szkół podstawowych” pozyskano 70.544 zł
Każdorazowo w projekcie uczestniczyło prawie 70 dzieci, w tym 30 dzieci ze strony czeskiej.
•    Odbywały się wycieczki
•    Mini olimpiada sportowa
•    Zajęcia plastyczne, edukacyjne i inne
•    Wydano mapę gminy Popielów
Nawiązana została także współpraca pomiędzy jednostkami ochotniczych straży pożarnych.
27 października 2012 nastąpiło przekazanie wozu straży pożarnej na rzecz gminy Krakovany.
Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pozwoliłoby na stworzenie trwałych fundamentów do rozwijania dalszej współpracy.

 P8315066-800.jpeg
 

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony