31.08.2013 Otwarcie kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks Jana Dzierżona w Karłowicach


P8315107-800.jpeg W dniu 31.08.2013 nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks Jana Dzierżona w Karłowicach.

P8315110-800.jpeg Na realizację tej inwestycji w latach 2011 – 2013 wydatkowano 4 968 172,72 zł

Obiekt został przekazany lokalnej społeczności przez Wójta Gminy Dionizego Duszyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Popielów Jerzego Kupczyka.

W przecięciu wstęgi uczestniczył Poseł na Sejm RP Ryszard Gala, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik oraz Dyrektor Szkoły Elżbieta Górka. Salę poświęcił Dziekan Dekanatu Brzeg Północ ks. Bolesław Robaczek.

Wszyscy zaproszeni goście z uznaniem podziwiali występy zespołu tanecznego „Ale Babki” z Karłowic oraz młodzieżowych i dziecięcych zespołów „Euforia”, a także uczniów szkoły.

 

P8315096-800.jpeg P8315093-800.jpeg P8315115-800.jpeg DSC03420-800.jpeg

Realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9” nastąpiła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa        6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych
Działanie            6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu to    4 968 172,72 zł
Wartość dofinansowania    to    4 214 132,31 zł

Realizacja  inwestycji     maiła miejsce w latach    2011-2013

Przedmiotem projektu była budowa obiektu sali gimnastycznej z zapleczem sportowym oraz kompleksem boisk.
Wewnątrz sali gimnastycznej znajduje się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej o wymiarach 19 x 36 m, w ramach którego zostało wydzielone boisko do koszykówki 14 x 26 oraz boisko do siatkówki 9 x 18 m.

Na zewnątrz sali wykonano boisko do piłki ręcznej, koszykówki, dwa boiska do siatkówki oraz 100 metrową 4-torową bieżnię, a także skocznię do skoków w dal i wzwyż z zeskocznią piaskową,

Wykonano również amfiteatr.

W sumie zagospodarowano 3.058ha gruntów, a powierzchnia zabudowana obiektu stanowi prawie 2419 m2.

Wróć na początek strony