26.08.2013 Przystąpienie Gminy Popielów do prac związanych z opracowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.

 
   Gmina Popielów wspólnie z gminami tworzącymi Aglomerację Opolską przystąpiła do podjęcia prac związanych z opracowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.

   Wnioski do opracowywanego dokumentu należy składać na piśmie do 14.09.2013 r. w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola, ul. Stefana Żeromskiego 3, 45-053 Opole (pokój 205, II piętro) lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail: )
 

                            Wójt Gminy Popielów
                            Dionizy Duszyński

Więcej informacji na ten temat : 

  PDFObwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.pdf (493,94KB)

Wróć na początek strony