28.08.2013 zakończenie instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych i termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach

pr_nss.jpeg Gmina.jpeg UE.jpeg

 W dniu 28 sierpnia 2013 r. zakończono rzeczową realizację projektu pod nazwą „Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii ,  objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 786 911 zł

z czego wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniosła 580 875 zł

a wkład Gminy Popielów w realizację zadania wyniósł 206.036 zł

   Celem projektu było uzyskanie energooszczędności budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz modernizację obiektu. Projekt wpłynie także na ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery i doprowadzi do racjonalizacji użytkowania ciepła. Zakres projektu obejmował modernizację systemu grzewczego i oraz instalacji wody użytkowej. W budynku zamontowano pompy ciepła i kolektory słoneczne. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Urząd Gminy w Popielowie

 

Wróć na początek strony