18.09.2013 podpisanie umowy na zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach

logotypy.jpeg


    W dniu 18 września 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach” .

     Całkowity koszt inwestycji to 169 662 zł z czego wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniesie 110 003 zł co stanowi 80 % wydatków kwalifikowanych. Gmina Popielów na realizację zadania wydatkuje 59 659 zł

    Zadanie zostanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

     Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach wraz z wykonaniem nasadzeń, ogrodzeniem terenu i uporządkowaniem istniejących nawierzchni.

Urząd Gminy w Popielowie

 

Wróć na początek strony