Włączenie OSP Popielów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

 

por_2.jpeg por_1.jpeg W dniu 18 września 2013 roku w Urzędzie Gminy w Popielowie zostało zawarte  trójstronne porozumienie pomiędzy Komendantem  Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Pawłem KielaremGminą Popielów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dionizego Duszyńskiego oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Popielowie reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu dh Damiana Stasch oraz Naczelnika Damiana Rambau w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Popielowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Wróć na początek strony