20.09.2013 Urząd Gminy w Popielowie otrzymuje Polską Nagrodę Jakości

 

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

DLA

URZĘDU GMINY W POPIELOWIE

W dniu 20 września 2013 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego (65 członków)

Miło nam poinformować, że Urząd Gminy w Popielowie został LAUREATEM XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI w kategorii organizacje publiczne samorządowe - gmina

 

Podstawowym celem Urzędu Gminy w Popielowie jest profesjonalna i skuteczna realizacjia określonych  przepisami prawa zadań publicznych, a także świadczenie usług administracyjnych na najwyższym poziomie. Realizacjia tego celu jest związana ze stałym doskonaleniem organizacji we wszystkich obszarach działania.

Starania Urzędu Gminy w Popielowie skoncentrowane są na tworzeniu i utrzymaniu przyjaznego klimatu i pogłębianiu zaufania mieszkańców do Urzędu. Naszym celem jest ugruntowanie przekonania, że Urząd oraz jego pracownicy pełnią rolę służebną wobec społeczności lokalnej, a działania są podejmowane w sposób efektywny, sumienny i rzetelny.

Osiągnięcie wysokich standardów jakości związane jest ze stałym rozszerzaniem i doskonaleniem usług świadczonych przez Urząd, podnoszeniem wiedzy pracowników, stałym dostosowywaniem organizacji i jej zasobów do zmieniającej się rzeczywistości prawnej, społecznej i gospodarczej, stałym monitorowaniem procesów zachodzących w Urzędzie, ich ocenianiem oraz wdrażaniem działań naprawczych.

Wizerunek jaki kształtujemy to urząd aktywny w poszukiwaniu nowych rozwiązań, otwarty na potrzeby lokalnej społeczności i każdego mieszkańca, ukierunkowany na rozwój oraz skuteczne i efektywne działanie.

Wójta Gminy Popielów

Dionizy Duszyński

 

Wróć na początek strony