Zakończenie rzeczowej realizacji projektu w Starych Siołkowicach

ue.jpeg r.jpeg

1.jpeg   W dniu 17.09.2013 r. Gmina Popielów zakończyła rzeczową realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej”.  Całkowity koszt inwestycji to kwota 157 513,60 zł.

   Zadanie zostało dofinansowane  przez: Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój  sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wartość dofinansowania wynosi 110 358,05 zł, a wkład własny Gminy Popielów to 47 155,55 zł.

   W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: utworzenie ogólnodostępnego miejsca pełniącego funkcję turystyczną w centrum wsi Stare Siołkowice poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej.

2.jpeg  3.jpeg  4.jpeg

Wróć na początek strony