ZAGŁOSUJ NA NASZ PROJEKT

kompleks sportowy w Karłowicach - fot Tadeusz Parcej - 1.jpeg
„Zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karłowicach” – w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2013

Gmina Popielów uczestniczy w konkursie „NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2013” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, którego celem jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Gmina Popielów zgłosiła do konkursu przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karłowicach”. Spośród dwudziestu pięciu zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć nasz projekt zakwalifikował się do czołowej trzynastki.

Druga tura głosowania odbywa się przez Internet. Zgodnie z Regulaminem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2013 udział w konkursie „Nagroda Internautów” polega na oddaniu tylko jednego głosu na jedną z realizacji zamieszczonych na stronie internetowej UMWO. Konkurs wygrywa ta realizacja, która otrzyma największą liczbę głosów. Wśród osób głosujących przez Internet zostaną rozlosowane okolicznościowe upominki.

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=12628

 kompleks sportowy w Karłowicach - fot Tadeusz Parcej - 2.jpeg IMG_3489.jpeg kompleks sportowy w Karłowicach - fot Tadeusz Parcej - 3.jpeg IMG_3546.jpeg

IMG_3470.jpeg IMG_3387.jpeg IMG_3379.jpeg


Konkurs internautów odbywać się będzie w dniach od 09.10.2013 r. do 20.10.2013 r

 W ramach zagospodarowania ogólnodostępnego terenu przy Szkole Podstawowej w Karłowicach powstał nowy obiekt sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przewidzianym do uczestnictwa osób niepełnosprawnych, zapleczem technicznym i magazynowym oraz sanitariatów i łącznika komunikacji wewnętrznej z pochylnią do korytarza budynku szkolnego. Wokół sali gimnastycznej w Karłowicach wykonano elementy małej architektury, zespół boisk obejmujących boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, dwa boiska do siatkówki, bieżnię 100 m połączoną zeskokiem skocznią w dal i wzwyż. Na przedmiotowym obszarze zlokalizowano również podjazd drogi pożarowej z placem manewrowym, stanowiskami postojowymi – 20 szt., w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z ażurowych płyt betonowych, placem gospodarczym i systemem chodników wokół obiektu. Całości nadają uzupełniające nasadzenia ozdobnych drzew iglastych i liściastych, a także krzewów liściastych okrywowych i żywopłotów na terenie z trawnikami.   Kompleksowa rewitalizacja obszaru przy ulicy Kolejowej podejmowana była w interesie publicznym jako proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych  mających na celu przywrócenie obszarowi jego funkcji i stworzenie warunków do jego rozwoju. Przedmiotowy projekt miał bardzo istotny wpływ na poprawę niekorzystnych zjawisk oraz procesów zachodzących na zdegradowanym, w szczególności poprzez zaniechanie wieloletniej działalności PGR, obszarze Karłowic i przyległych miejscowości.  Przedsięwzięcie miało na celu wzrost atrakcyjności środowisko-przestrzennej obszaru znajdującego się w zasięgu oddziaływania przedmiotowego projektu oraz wzrost atrakcyjności społecznej w wyniku dostarczenia terenu kulturowo-szkoleniowo-edukacyjnego, co zaspokoi podstawowe potrzeby  lokalnej ludności. Jednocześnie mieszkańcy Karłowic, Kurzni i Kuźnicy Katowskiej  oraz mieszkańcy pozostałych części Gminy Popielów, a także województwa opolskiego zyskali atrakcyjne miejsce publicznych spotkań i rekreacji,  gdzie możliwe jest organizowanie imprez społeczno-kulturowych. Dodatkowo parametry techniczne obiektów umożliwiają  przeprowadzenie na tym terenie rozgrywek sportowych o zasięgu regionalnym.

Wróć na początek strony