2013.09.17 Zakończenie realizacji projektu

loga.jpeg

   W dniu 17.09.2013 r. Gmina Popielów zakończyła rzeczową realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej”.  Całkowity koszt inwestycji to kwota 157 513,60 zł.

    Zadanie zostało dofinansowane  przez:  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój  sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.Wartość dofinansowania wynosi 110 358,05 zł, a wkład własny Gminy Popielów to 47 155,55 zł.

    W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: utworzenie ogólnodostępnego miejsca pełniącego funkcję turystyczną w centrum wsi Stare Siołkowice poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej.

2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 1.jpeg

Wróć na początek strony