WIZYTA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

 

Studenci poznawali nowoczesną infrastrukturę i zaangażowanie mieszkańców Karłowic, badali mocne i słabe wsi, zwiedzili rynek, szkołę wraz z kompleksem sportowym oraz stację kolejową.
Zebrane w ten sposób doświadczenia i spostrzeżenia o dotychczas zrealizowanych projektach posłużą młodym adeptom ekonomii do zaproponowania rozwiązań zwiększających atrakcyjność Karłowic.
 

Wróć na początek strony