ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

OGŁOSZENIE

Informuje się, że w dniach 12-14 listopada 2013r. firma REMONDIS sp. z o.o. organizuje zbiórkę odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.

W podanych niżej terminach i miejscach ustawiony będzie kontener, do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.

Przedmioty objęte zbiórką:
1.PRZETERMINOWANE LEKARSTWA, TABLETKI, KROPLE, MAŚCI, LEKARSTWA W AEROZOLACH,
2.ROZPUSZCZALNIKI, TUSZE, TONERY, FARBY DRUKARSKIE, KLEJE, LEPISZCZE, ŻYWICE
   ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE,
3.TWORZYWA SZTUCZNE – OPAKOWANIA PO OLEJACH, FARBACH, DETERGENTACH, ŚRODKACH
   OCHRONY ROŚLIN,
4.METALE – PUSZKI PO FARBACH, OPAKOWANIA PO AEROZOLACH,
5.LAMPY FLUORESCENCYJNE ORAZ INNE ODPADY ZAWIERAJĄCE RTĘĆ (NP. TERMOMETRY),
6.ZUŻYTE OLEJE SILNIKOWE ORAZ SMARY ITP.,
7.ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
8.BATERIE I AKUMULATORY.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – GODZ. 8.00 DO 15.00

Miejscowość

Miejsce

Data

Popielów

ul. Kościuszki

(plac naprzeciw kościoła)

12.11.2013r. (wtorek)

Stare Siołkowice

ul. Michała

(parking koło kościoła)

13.11.2013r. (środa)

Karłowice

ul. Polna

(plac naprzeciw sklepu spożywczego)

14.11.2013r. (czwartek)

 

Informacji udziela Urząd Gminy w Popielowie – tel. 077 427 58 53
Zbiórka dotyczy mieszkańców, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Wróć na początek strony