Informacja Starosty Opolskiego

  

Informacja Starosty Opolskiego.jpeg

 

Informujemy mieszkańców Gminy Popielów, że w Starostwie Powiatowym w Opolu  Plac Wolności 7/8 pok. 239 do dnia 13 grudnia 2013 r. jest wyłożony do wglądu projekt operatu ewidencji gruntów i budynków, który uwzględnia zmiany ewidencyjne naniesione podczas zakończonych pomiarów inwentaryzacji geodezyjnej na terenie gminy. Każdy właściciel nieruchomości może wnieść uwagi do w/w projektu.

Zachęcamy mieszkańców do sprawdzenia czy zaistniałe w ostatnim okresie zmiany ewidencyjne są zgodne ze stanem faktycznym,  ponieważ ujawnione zmiany będą miały wpływ na wysokość wymiaru podatku.

Nieskorzystanie z prawa wglądu i wniesienia uwag do projektu operatu w określonym czasie będzie traktowane jako zgoda na zmianę.


Projekt operatu jest wyłożony do wglądu w godzinach:     

- w poniedziałek 800- 1630

- od wtorku – czwartku 800- 1500 

- w piątek  800 do 1330

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony