Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności inwestycji  ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja wraz z instalacją pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie”

DOCXZapytanie ofertowe (16,80KB)

DOCFormularz ofertowy (33,50KB)

Wróć na początek strony