SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP W GOSPODARSTWIE ROLNYM DLA ROLNIKÓW Z GMINY POPIELÓW


Uprzejmie informuję, że w dniu 21.11.2013r. o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w Starych Siołkowicach, Oddział Regionalny KRUS w Opolu organizuje szkolenie z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym dla rolników z gminy Popielów. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zasady ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym, informacje o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym rolników, postępowaniu powypadkowym oraz o rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników. Ponadto na zakończenie szkolenia odbędą się pokazy bezpiecznej obsługi pilarek łańcuchowych, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz środków ochrony indywidualnej dla rolników.

Dyrekcja OR KRUS OPOLE

Wróć na początek strony