Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg transportu rolnego


  ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy dróg transportu rolnego ( zgodnie z założeniami FOGR ) wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót oraz zgłoszeniem zakresu prac do Starostwa Powiatowego  jako roboty nie wymagające pozwolenia na budowę

 

DOCXZapytanie ofertowe (19,83KB)

DOCFormularz ofertowy (33,50KB)

PDFzapytanie ofertowe.pdf (49,81KB)

PDFzapytanie ofertowe.pdf (49,81KB)

JPEG11003CDB.jpeg (195,05KB)

 

 

Wróć na początek strony