27.11.2013 Zakończony kolejny etap remontu wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Popielów


    Dnia 27.11.2013 roku Wójt Gminy Popielów uczestniczył w odbiorze końcowym zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych na prawostronnych obwałowaniach rzeki Odry pomiędzy miejscowością Stare Siołkowice – Wielopole Gm. Popielów.  

Inwestycja prowadzona i nadzorowana była na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Koszt wykonania zadania to 1 688 790,00 zł. W sumie zmodernizowanych zostało 2,5 km wałów przeciwpowodziowych.

Inwestycja trwała od  dnia 12.09.2013 r. do 12.11.2013r.  Zakres wykonywanych robót obejmował wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej  w korpusie wału na odcinku  2540m, podwyższenie korpusu wału wraz z humusowaniem  i obsianiem trawą wraz z wykonaniem przejazdu wałowego z płyt drogowych

 

Wróć na początek strony