ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE

 

   Zawiadamiam, że w dniu 05.12.2013 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie opinii dla zadania pn. "

"Termomodernizacjia wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie"

PDFZawiadomienie (441,93KB)

Wótj Gminy Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony