21.11.2013 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 roku

 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorostych z podziatem na dwa rodzaje zadań :
1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.

2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodziezy poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu

Szczegółowy opis ogłoszenia : PDFZałącznik nr 1 (2,61MB)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) Pielęgnacja w środowisku domowym osob chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów

2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodziezy oraz osob dorostych.

Szczegółowy opis ogłoszenia : PDFZałącznik nr 2 (2,52MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-449-2013 z dnia 21.11.2013 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.docx.pdf (555,60KB)

PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.pdf (355,92KB)

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014.pdf (459,61KB)

DOCwzór oferty -edytowalny.doc (91,00KB)

Wróć na początek strony