03.12.2013 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie


Wykaz zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie

DOCXWykaz zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomegoUrzędu Gminy w Popielowie – sprzęt komputerowy i kserograficzny. (19,23KB)

DOCXWykaz zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie – inne wyposażenie ( w tym urządzenia biurowe, sprzęt AGD i RTV). (18,23KB)

Osoby zainteresowane ewentualnym nabyciem lub przekazaniem wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny:

Urząd Gminy w Popielowie
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
tel. 77 427 58 22
fax. 77 427 58 38
e-mail ug@popielow.pl

w terminie do 20 grudnia 2013 roku (decyduje data wpływu wniosku).

(podstawa prawna: Zarządzenie Nr 0050/213/2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Gminy Popielów)

Wróć na początek strony