Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Wyniki otwartych konkursów  ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych  z  podziałem na dwa rodzaje zadań:          
1)        Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego wśród
mieszkańców gminy Popielów
2)        Krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży
szkolnej.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 r. - upowszechnianie kultury .pdf

Pomocy społecznej z  podziałem na dwa rodzaje zadań:
1)         Pielęgnacja w środowisku domowym  osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
2)         Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-468-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 r. -ochrona i promocja zdrowia.pdf

Wróć na początek strony