OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POPIELÓW


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów

DOCOGLOSZENIE.doc (27,50KB)

Wróć na początek strony