ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla projektu pn. „Remont ul. Witosa w miejscowości Stobrawa”

PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,02MB)

DOCFormularz ofertowy.doc (34,00KB)

PDFWzór umowy.pdf (3,82MB)

PDFRysunek pogladowy.pdf (1,12MB)

Wróć na początek strony