HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2014r.

LP

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

MIEJSCE

GODZINA

PROWADZĄCY ZEBRANIE

ODPOWIEDZIALNY PRACOWNIK URZĘDU GMINY

1

POPIELÓW

18.03.2014

DOM KULTURY

18.00

GERHARD  KRANK

MARIANNA  GŁUSZKO

2

STARE SIOŁKOWICE

2.04.2014

RESTAURACJA STANTIN

18.00

DANUTA IZYDORCZYK

GABRIELA POGRZEBA

3

KARŁOWICE

24.03.2014

DOM KULTURY

18.00

JOLANTA BERNACKA

JADWIGA BEREZOWSKA

4

RYBNA

12.03.2014

DOM LUDOWY

18.00

MARIA GRUSZKA

AGNIESZKA CHRZĄSTEK

5.

STOBRAWA 

10.03.2014

ŚWIETLICA WIEJSKA

18.00

EWELINA RUDZKA

ANNA KALISZCZAK

6

STARE KOLNIE

19.03.2014

ŚWIETLICA WIEJSKA

18.00

JANUSZ CHAMOT

IRENA WOJTASEK

7

KURZNIE

21.03.2014

ŚWIETLICA WIEJSKA

18.00

ALICJA GIEŻA

DOMINIKA  SIENKIEWICZ

8

NOWE SIOŁKOWICE

31.03.2014

NAMIOT

17.00

HALINA KUBIAK

MAREK KOPKA

9

LUBIENIA

28.03.2014

ŚWIETLICA WIEJSKA

18.00

EUGENIUSZ BAL

EWA STASCH

10

KANIÓW

14.03.2014

ŚWIETLICA WIEJSKA

16.30

 

RAFAŁ KOŁODZIEJ

11

POPIELOWSKA KOLONIA

1.04.2014

DOMEK MYŚLIWSKI

18.00

DAMIAN STASCH

DOROTA GRYSZCZYK

12

KUŹNICA KATOWSKA

4.04.2013

DOMEK

17.00

RYSZARD  RAMUS

IRENA MICHNO

Wróć na początek strony