Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie

Gmina Popielów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwane (e-Centrum)współpracując z Fundacją Aktywizacja działająca poprzez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w  partnerstwie z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

,, Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych’’.

 Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych oraz wejście  na rynek pracy niepełnosprawnych mieszkańców terenów wiejskich oraz małomiasteczkowych. W projekcie uczestniczy 9 osób z terenu Gminy Popielów. W ramach projektu osoby otrzymają wsparcie obowiązkowe m.in.

  • Tworzenie i monitoring  Indywidualnych Planów Działania;
  • Warsztaty umiejętności społecznych
  • Szkolenie podstawowe z obsługi komputera
  • Seminarium prawne (Tematyka: Prawo pracy z elementami telepracy, prawa osób z niepełnosprawnością
  • Indywidualne konsultacje z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej

Ponadto każda osoba otrzyma wsparcie dodatkowe po przeprowadzonym Indywidualnym Planie Działania. Szkolenia oraz warsztaty odbywają się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie.
Projekt realizowany jest od grudnia 2013 do listopada 2014


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie
Barbara Piekarek

Wróć na początek strony