1 kwietnia 2014r. Sprawdzian klas VI w szkołach podstawowych


W dniu 1 kwietnia 2014r. w szkołach podstawowych na terenie Gminy Popielów odbył się sprawdzian klas VI

W sprawdzianie udział wzięło łącznie 57 uczniów z :
Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie – 29 uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach – 15 uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach – 13 uczniów

  
Czas trwania sprawdzianu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynosił 60 min., a uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i formy sprawdzianu z powodu dysfunkcji mieli wydłużony czas do 90 min.

    Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwał Szkolny Zespół Egzaminacyjny, któremu przewodniczy dyrektor danej szkoły

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony