Eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom


Eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież  Zapobiega Pożarom” odbyły się dnia 11 kwietnia 2014 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławicach gmina Dąbrowa.
Eliminacje powiatowe poprzedzone były eliminacjami gminnymi w trzech grupach a mianowicie:
Grupa I    - szkoły podstawowe
Grupa II  - szkoły gimnazjalne
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne

Gminę  Popielów reprezentowali uczniowie:

W grupie I:

Julia Filipp    -  PSP  Popielów
Sabina Warzecha – PSP Stare Siołkowice
Maria Ormian  - PSP Karłowice

W grupie II – Gimnazjum Stare Siołkowice:

Dorota Ormian
Marta Dobrucka
Patryk Majewski

W grupie III – szkoły ponadgimnazjalne:

Aleksandra Dobrucka – Liceum Ogólnokształcące Nr 6 w Opolu – mieszkanka Starych Siołkowic.

Do finału zakwalifikowali się wszyscy uzyskując najwięcej punktów w pracach testowych.Po dokonaniu eliminacji ustnych -finału w/w uczestnicy zajęli następujące miejsca:
W grupie I: 

Julia Filipp        I miejsce
Sabina Warzecha    II miejsce
Maria Ormian        V miejsce

W grupie II:

Marta Dobrucka    II miejsce
Dorota Ormian    III miejsce
Patryk Majewski    VI miejsce

W grupie III:  

Aleksandra Dobrucka    II miejsce

W eliminacjach wojewódzkich organizowanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP w Opolu, które odbędą się dnia 26  kwietnia 2014 roku w Wołczyńskim Ośrodku Kultury gminę Popielów reprezentować będą:
W grupie I    Julia Filipp        PSP Popielów
Sabina Warzecha    PSP Stare Siołkowice
W grupie II    Marta Dobrucka        Publiczne Gimnazjum Stare Siołkowice
W grupie III    Aleksandra Dobrucka        LONr 6 w Opolu  ze Starych Siołkowic.

Organizatorami eliminacji powiatowych w/w Turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSPRP przy współudziale Gminy Dąbrowa i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławicach.

Barbara Dębska

Wróć na początek strony