ZAWIADOMIENIEDotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu położonego we wsi: Popielów, Karłowice , Kurznie

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.
   (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z 2011 r. Nr 34, poz 170.) w dniu  22 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Gminy Popielów w pokoju nr 11 na okres 60 dni został  wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych w miejscowościach Popielów, Karłowice, Kurznie.
   W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
   W dniu 8 maja 2014 r. w godz. 9.00 do 15.00 w miejscu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasów, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. KRAMEKO spółka z o.o., w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.
   Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z 2011 r. Nr 34, poz 170.)) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą  naliczenia podatku leśnego.

Wróć na początek strony