Zaproszenie

logo1.jpeg

Szanowni Państwo!
W imieniu Prezydenta Miasta Opola oraz Wójta Gminy Chrząstowice, Wójta Gminy Dąbrowa, Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, Burmistrza Gogolina, Wójta Gminy Izbicko, Wójta Gminy Komprachcice, Burmistrza Krapkowic, Burmistrza Lewina Brzeskiego, Wójta Gminy Łubniany, Wójta Gminy Murów, Burmistrza Niemodlina, Burmistrza Ozimka, Wójta Gminy Popielów, Burmistrza Prószkowa, Wójta Gminy Strzeleczki, Wójta Gminy Tarnów Opolski, Wójta Gminy Turawa, Wójta Gminy Walce, Burmistrza Zdzieszowic

zapraszamy Państwa na

konsultacje społeczne dotyczące projektu
Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020.

Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju samorządów, które podpisały Porozumienie o utworzeniu Aglomeracji Opolskiej.
Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe wnioski wypływające z diagnozy strategicznej, założenia strategii, w tym cele strategiczne, jak również koncepcje projektów i działań, które posłużą jej realizacji, a także założenia funkcjonowania Aglomeracji Opolskiej.

Konsultacje odbędą się 6 maja, od godz. 14.00 - do godz. 18.00, w Urzędzie Gminy Popielów, przy ulicy Opolskiej 13.

DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.doc (36,50KB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.pdf (2,33MB)

PDFProjekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.pdf (7,69MB)

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 19.05.2014 r.
 
•    w formie pisemnej na adres: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole;
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: biuro@ao.opole.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

 

Wykonawca strategii
Lider Projekt Sp. z o.o.

Wróć na początek strony