Ogłoszenie

WÓJT GMINY POPIELÓW

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie , z/s Popielów ul. Opolska 13, oraz na stronie internetowej www.bip.popielow.pl wywieszono wykazy następujących nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat:
1 - działka nr 1121/303 km.3 obręb Popielów wraz z pięcioma kontenerami mieszkalnymi (ul.Brzeska)
2 - działki nr 594,611,615,619 km.4 obręb Nowe Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-528-2014 z dnia 30.04.201_4 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy ni_eruchomości dz. 1121-303 wraz z kontenerami mieszkalnym_i.pdf (1,43MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-527-2014 z dnia 30.04.201_4 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy ni_eruchomości niezabudowanych.pdf (1,27MB)

Wróć na początek strony