I N F O R M A C J A


  Wójt Gminy Popielów działając zgodnie art. 36 Kodeksu wyborczego (Dz. U z 2013 r., poz. 112 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że spis wyborców z terenu Gminy Popielów, posiadających prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r., jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Popielowie, w pokoju nr 32 w dniach:

12.05.2014 r.    (poniedziałek)    -    7.15 – 16.00
13.05.2014 r.    (wtorek)            -    7.15 – 15.15
14.05.2014 r.    (środa)            -    7.15 – 15.15
15.05.2014 r.    (czwartek)        -    7.15 – 15.15
16.05.2014 r.    (piątek)            -    7.15 – 15.15
 

                                   Wójt Gminy Popielów
                                 Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony