07.05.2014 Badania ankietowe związane z pracami nad Studium Komunikacyjnym Aglomeracji Opolskiej.


W związku z rozpoczęciem prac nad Studium Komunikacyjnym Aglomeracji Opolskiej przez Firmy TRAKO s.j. oraz PBS Sp. z o.o. informuje się, iż przez najbliższe 2 miesiące  począwszy od 7 maja 2014 przeprowadzane będą badania  m.in. dotyczące zachowań i preferencji transportowych mieszkańców Aglomeracji Opolskiej,  napełnienia dla linii komunikacyjnych podmiejskich  i  linii przewoźników komercyjnych oraz  pomiarów natężenia ruchu.

Badania będą przeprowadzane na grupie uczestników liczącej blisko 6000 osób. Planuje się przeprowadzenie badań z przedstawicielami gmin, w  zakładach pracy, placówkach edukacyjnych,  na trasach linii autobusowych, a także  w domach mieszkańców z terenu całej Aglomeracji Opolskiej.


Podstawowym celem badań jest:
- opisanie zwyczajów transportowych i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Aglomeracji Opolskiej;
- zgromadzenie informacji na temat wzorców podróżowania mieszkańców Aglomeracji Opolskiej;
- określenie oczekiwań w stosunku do systemu transportowego;
- identyfikacja czynników mogących skłonić do rezygnacji z podróżowania samochodem na rzecz środków komunikacji zbiorowej

 

                            Biuro Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej

 

Wróć na początek strony