Egzamin gimnazjalny


W dniach 23, 24 i 25 kwietnia 2014r. w Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach odbył się egzamin gimnazjalny.

Egzamin przebiegał w trzech częściach:

•    23 kwietnia – część humanistyczna
•    24 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza
•    25 kwietnia – część z języka obcego nowożytnego

W egzaminie udział wzięło łącznie 65 uczniów klas III.

Czas trwania egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynosi:

•    część humanistyczna tj. historia i wiedza o społeczeństwie 60min. oraz język polski 90min.
•    część matematyczno – przyrodnicza tj. przedmioty przyrodnicze 60 min. oraz matematyka 90 min.
•    język obcy nowożytny (poziom podstawowy i rozszerzony) 90 min.

Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwa Szkolny Zespół Egzaminacyjny, któremu przewodniczy dyrektor szkoły.

 Urząd Gminy w Popielowie


       
      

Wróć na początek strony