Komunikat

Komunikat
Wójta Gminy Popielów

wsprawie ćwiczebnego uruchomienia syren alarmowych w ramach treningu wojewódzkiego w dniu 17.06.2014r.

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Popielów, że w dniu 17 czerwca 2014r. /wtorek/ zostanie przeprowadzonana terenie Gminy Popielów głośna próba uruchomienia syren alarmowych.
Przewidywane jest również przekazanie przez dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu komunikatów głosowych ostrzegawczych  poprzez głośniki zainstalowane w syrenach alarmowych.

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

                                                    
   
Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) – sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania po ogłoszeniu  tych treningów przez właściwe terytorialnie organy  administracji  publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Wróć na początek strony