05.06.2014 Certyfikat „Bezpieczna szkoła” dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie5 czerwca 2014r Pani Agnieszka Dziechcińska, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej                     w Popielowie, odebrała z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, który otrzymują placówki dbające w wyróżniający sposób o bezpieczeństwo swoich uczniów. Certyfikat „Bezpieczna Szkoła" jest dokumentem potwierdzającym szczególne działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów na jej terenie i w jej bezpośrednim otoczeniu. Certyfikat potwierdza również wysoki stopień jakości i innowacyjności podejmowanych przez szkołę inicjatyw w zakresie profilaktyki bezpiecznych zachowań.

Aby uzyskać certyfikat należało w pierwszym etapie wykazać się wysokimi osiągnięciami w pięciu obszarach:
1.    Klimat szkoły,
2.    Przeciwdziałanie agresji i przemocy,
3.    Bezpieczeństwo środowiska szkolnego,
4.    Promowanie zdrowego stylu życia,
5.    Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły.

Drugi etap obejmował wizytę Zespołu Certyfikującego i bezpośrednią obserwację efektów pracy szkoły.    


                  Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie

Wróć na początek strony