WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Wyjazd na kolonie letnie do EŁKU Mazury w dniach 8 – 17 lipca 2014r.

W związku z organizowaną kolonią letnią w miejscowości EŁK – Mazury w terminie od 8 do 17 lipca 2014r. podajemy informację dla rodziców dotyczącą terminów wyjazdu:

 

1. Wyjazd: 7 lipca 2014r. (poniedziałek)

miejsce zbiórki: parking przy Samorządowym Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji (Dom Kultury) w Popielowie  godzina: 19:45

2. Powrót: 17 lipca 2014r. (czwartek)

miejsce zbiórki: j.w.
godzina: ok. 20:00

3. Więcej informacji: Urząd Gminy w Popielowie, tel. 77 42 75 835 lub 822

4. Zakwaterowanie: Bursa szkolna w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7a; tel. 87 621 25 14

Uwaga!!!

Każde dziecko musi posiadać ważną legitymację szkolną

W przypadku braku ważnej legitymacji szkolnej wszelkie dopłaty do biletów np. PKP, które wynikać będą z braku tego dokumentu pokrywa rodzic dziecka

Dzieci, które nie będą posiadały w trakcie pobytu dowodu osobistego lub paszportu wezmą udział w innej wycieczce tj. do Olsztyna i Mrągowa.

                                                                                                                              Urząd Gminy w Popielowie

 

Wróć na początek strony