Remont domu kultury w Popielowie

Loga.jpeg

   W dniu 10 grudnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu  pn. „Remont domu kultury w Popielowie” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   Całkowity koszt operacji to 550 753,08 zł z czego wartość dofinansowania wyniesie 351 013 zł, co stanowi 80 % wydatków kwalifikowanych.

   Celem projektu jest poprawa warunków obiektu, w którym prowadzona jest aktywność społczno-kulturalna wśród mieszkańców Popielowa poprzez zmodernizowanie i termomodernizację budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.
 

Wróć na początek strony