O G Ł O S Z E N I E    Informuję, że Wojewoda Opolski działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich właściwości oraz wystąpieniu organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96), zwrócił się z prośbą o uruchomienie syren w dniu 01 sierpnia 2014 r.  o godzinie 17.00  we wszystkich miastach i gminach województwa opolskiego mające na celu  upamiętnienie obchodów  rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

    W związku z powyższym w podanym terminie zostaną uruchomione na terenie gminy Popielów syreny alarmowe ( dźwięk syreny w okresie 1 minuty  ciągły)

    Dla podkreślenia szczególnego charakteru znaczenia obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego, a także w celu podkreślenia rangi wydarzenia zostaną wywieszone na urzędach administracji publicznej i w miejscach publicznych flagi  narodowe. Apeluję do mieszkańców gminy o minutę zadumy w czasie uruchomienia syren.
                                                            

Wójt
Gminy Popielów

Wróć na początek strony