Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczejGłówny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, Uniwersytetem Opolskim i firmą Consultor Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje nt. aktualnie realizowanych projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oferujących dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Dodatkowo, przedstawione zostaną inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości (m.in. oferta instytucji otoczenia biznesu w województwie opolskim, pożyczki i poręczenia na rozwój działalności gospodarczej, szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim).

Spotkanie skierowane jest do osób pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo
i jednocześnie należących do przynajmniej jednej z poniższych grup osób:

    w wieku 18-30 lat,
    powyżej 50 roku życia,
    zamieszkujących tereny wiejskie,
    niepełnosprawnych,
    długotrwale bezrobotnych.

Spotkanie odbędzie się 19 sierpnia 2014 r. o godz. 9:00 w sali 7 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Ostrówek” przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na spotkanie zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną i/lub telefoniczną po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z GPI w Opolu pod numerem telefonu: 77 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: info@opolskie.pl.
 

Zapraszamy serdecznie!

Wróć na początek strony